KSIĄŻKI TECHNICZNE

    Książki techniczne o tematyce zbrojarskiej, budowie żelbetu, konstrukcji stalowej. Polecamy również inne książki dotyczące zawodów cieśla, glazurnik, stolarz, brukarz. Na tej stronie znajdą Państwo książka bestseller "Zbrojarz"

 • Strony: 1
 • BUDOWNICTOW ŻELBETOWE TOM I,,II

  KSIĄŻKI TECHNICZNE

  BUDOWNICTOW ŻELBETOWE TOM I,,II KSIĄŻKA TECHNICZNA O TEMATYCE BUDOWNICTWO ZELBETOWE W POLSCE, HISTORIA ŻELBETU, TECHNIKA WYKONANIA, ZMIANY ZACHODZACE W BUDOWNICTWIE.

  Cena:49.00
 • Konstrukcje Żelbetowe

  KSIĄŻKI TECHNICZNE

  Ksiązka używana, konstrukcje żelbetowe na terenie Polski, technologia wykonania, ksiązka dla projektantów i kierowników budowy.

  Cena:54.00
 • PROJEKTOWANIE FORM DO PREFABRYKACJI

  KSIĄŻKI TECHNICZNE

  PROJEKTOWANIE FORM DO PREFABRYKACJI, KSIĄŻKA UŻYWANA

  Cena:44.00
 • STRUNOŻELBET

  KSIĄŻKI TECHNICZNE

  Ksiązka używana
  Cena:48.00
 • ZBROJARZE-Teresa Kijowska

  KSIĄŻKI TECHNICZNE

  ZBROJARZ Treścią niniejszej książki są wybrane wiadomości niezbędne do wykonywania w sposób prawidłowy i bezpieczny zawodu zbrojarza.
  Książka adresowana jest do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód zbrojarza. Może być też pomocna uczniom szkół zawodowych budowlanych oraz innym osobom zatrudnionym w budownictwie.

  Spis treści

  1. Charakterystyka zawodu
  2. Zarys budownictwa
  2.1. Elementy budynku i ich zadania
  2.2. Współpraca betonu i stali
  2.3. Zastosowanie zbrojenia w domu jednorodzinnym
  3. Charakterystyka stali
  3.1. Właściwości, rodzaje i oznaczenia stali
  3.2. Stal do zbrojenia betonu
  3.3. Klasy stali
  4. Zasady zbrojenia
  4.1. Rodzaje prętów zbrojeniowych
  4.2. Zastosowania klas stali w zależności od rodzajów prętów zbrojeniowych
  4.3. Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju
  4.4. Otulenie prętów betonem
  4.5. Sposoby zakotwienia prętów
  4.6. Haki i pętle
  4.7. Odgięcia prętów
  4.8. Maksymalny rozstaw prętów odgiętych w belce
  4.9. Zbrojenie podporowe stropów gęstożebrowych
  5. Zasady przygotowania zbrojenia
  5.1. Składowanie stali
  5.2. Czyszczenie stali
  5.3. Prostowanie stali zbrojeniowej
  5.4. Cięcie stali zbrojeniowej
  5.5. Gięcie stali
  5.6. Montaż zbrojenia
  5.7. Przedłużanie prętów zbrojenia
  6. Zbrojenie podstawowych elementów żelbetowych
  6.1. Zasady zbrojenia słupów zwykłych
  6.2. Zasady zbrojenia słupów uzwojonych
  6.3. Zasady zbrojenia belek
  6.4. Zasady zbrojenia płyt
  7. Montaż zbrojenia podstawowych elementów żelbetowych
  7.1. Montaż zbrojenia słupów i belek
  7.2. Montaż zbrojenia w deskowaniu
  7.2.1. Montaż szkieletów słupów w deskowaniu
  7.2.2. Montaż szkieletów zbrojenia belek
  7.2.3. Montaż szkieletów zbrojenia płyt
  8. Korozja zbrojenia
  9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz kontrola zbrojenia
  10. Zasady bhp przy robotach zbrojarskich
  10.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas montażu zbrojenia
  10.2. Odzież ochronna i indywidualne środki ochrony
  10.3. Rusztowania
  10.4. Praca na wysokości
  11. Zbrojenie niektórych elementów budowlanych
  11.1. Fundamenty
  11.1.1. Ławy fundamentowe
  11.1.2. Stopy fundamentowe
  11.2. Stropy
  11.2.1. Strop płytowo-żebrowy
  11.2.2. Zbrojenie stropów gęstożebrowych
  11.3. Schody
  11.3.1. Schody płytowe
  12. Organizacja robót zbrojarskich
  12.1. Zbrojarnie na placu budowy
  12.2. Metody organizacji pracy
  13. Dokumentacja techniczna
  13.1. Rysunki elementów i konstrukcji żelbetowych
  13.2. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych
  13.3. Przykłady oznaczeń kształtowników walcowanych
  13.4. Przykłady oznaczeń złączy prętów zbrojeniowych
  13.5. Oznaczenia graficzne okien i drzwi
  13.6. Dokumentacja rysunkowa dla robót zbrojarskich
  13.6.1. Sposób rysowania elementów żelbetowych i prętów zbrojeniowych
  13.6.2. Wymiarowanie elementów i zbrojenia oraz oznaczanie prętów strzemion
  13.6.3. Wykaz stali
  13.7. Czytanie dokumentacji – rysunek konstrukcyjny
  13.8. Czytanie rysunku zbrojarskiego
  14. Formalności prawne przy budowie domu
  15. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  16. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
  Literatura

  Towar niedostępny
  Cena:41.00
 • Zbrojenie deskowanie, formy betonowe

  KSIĄŻKI TECHNICZNE

  Ksiązka używana
  Cena:51.00
 • Strony: 1